" />

زیبایی یک رویا نیست اگر مشکلات جلدی زیبایی دارید با ما به تماس شوید!

از ساعت ۹ صبح الی ۶ عصر بعد از ظهر: شفاخانه جلدی زیبایی آروین، دهبوری کابل , 0786005356

حوت ۱۴

nevus خالهای سیاه جلدی

Share Button

Nevus اصطلاح طبی خال یا Mole بوده خال  یک حالت بسیار  شایع است.که تقریبا هر فرد بالغ دارای یک یا چندعدد آن میباشد. بزرگسالانی که جلدروشن دارند، اغلبا دارای خال های بیشتر میباشند.اگر شما ۱۰ تا ۴۰ خال بر روی جلدخود  داشته باشد. این یک حالت طبیعی است


علایم خال:
خالها در ابتدا بشکل لکه های نصواری رنگ شروع شده  که بنام خالهای juctional  یاد میگردند که از سبب موجودیت غیر نارمل حجرات رنگساز جلد در یک قسمت خاص جلد  جایی که طبقه سطحی جلد یا اپیدرم با طبقه متوسط جلد یا درم با هم اتصال میابند بوجود مییاید که اصطلاحآ آنرا از نظر هستولوژی بنام Nests of Melanocyte یاد مینمایند این خال ها بمرور زمان به قسمتهای عمیقتر جلد( طبقه درم) نفوذ نموده بطرف سطح جلد نیز رشد میکنند که رنگ آن تیره گردیده و از سطح جلد برجسته بنظر میرسند با نفوذ عمیق تر این خال ها ممکن رنگ خال با مرور زمان روشن شده و بالاخره برنگ جلد و یا رنگ سرخ برگردد که این شکل خال بنام dermal nevus  یاد میگردد و اندازه آن بزرگترو رنگ آن روشنتر میباشد.
خالها در بدن شما دارای این ویژگی میباشد:

 1   .ر نگ خالها اکثرآ قهوه ای بوده  اما می تواند مایل به سرخ، سیاه ، آبی،همرنگ جلد و یا حتی بی رنگ باشد.
۲. شکل خالها  مدور میباشد.
۳. سطح خال صاف و اندکی برجسته میباشد و گاهی هم  خصوصآ در سنین بالاتر درشت میباشد.
۴.  با گذشت  ماه ها یکسان به نظر می رسد یعنی دارای رشد بسیار بطی میباشد
تمام خالها ممکن است به طور یکسان و هم مانند نباشند. حتی در عین شخص، خال ها می توانند در اندازه ، شکل ، یا رنگ از هم متفاوت باشند. خال می تواند دارای مو بوده که این مو ها گاهی درشت سیاه رنگ و ضخیمتر از موهای جلد نارمل میباشد. برخی از خال های خدایی  به آهستگی در طول زمان تغییر کرده و حتی ناپدید شوند و تعداد محدودی از خالها بعد از ۷۰ سالگی باقی میماند ولی معمولآ بعد از ۴۰ سالگی در قسمت های جلد روی و تنه اندفاعات بر جسته از سطح جلد که رنگ نصواری دارند بوجود مییاید که بنام سیبوریک کراتوزیس یاد میگردد که گاهی با خال اشتباه گرفته میشود.
خال های خدایی  می توانند در هر جایی بر روی جلد شما ظا هر شود. خال ها میتوانند  بجز از روی جلد سر ، بین انگشتان دست و پا، کف دست پا و ها، و حتی در زیر ناخن بوجود آید
خال در کودکان:
 پدر و مادر طفلی که مصاب خال است باید بدانند  که خال بر روی جلد یک کودک به طور کلی چیز نگران کننده نبوده ویک حالت طبیعی است خال های جدید در طول دوران کودکی و نوجوانی ظاهر خواهند شد. چنانچه کودک رشد می کند خال ها  نیز رشد خواهند کرد. بعضی از خال های خدایی تیره رنگ خواهد شد ، تعداد دیگری هم با گذشت زمان روشنتر خواهند شد.
هر فرد بالغ دارای چند ین عدد خال میباشد. اکثر بزرگسالان دارای خالهای که بنام خال معمولی یاد میشود میباشند.
انواع دیگری از خال ها وجود دارد. که برخی از انواع آن خطر فرد را برای ابتلا به ملانوما که یک نوع سرطان جلدی است افزایش میدهد. این خال ها در زیر توضیح داده شده اند.
 خال های دسپلاستیک (dysplastic):
این نوع خال می تواند مانند ملانوم که یک نوع سرطان جلدی است بنظر برسد. ولی ملانوما نبوده. اما نزد کسانی که که درای حالات ذیل باشند بیشتر در معرض خطر ابتلا ملانوما قرار دارند:
۱.       کسانی که دارای چهار  یا بیشتر ازین نوع  خالهای دسپلاستیک باشند.
۲.       کسانی در حال حاضر ملانوم دارند.
۳.       دراقارب درجه اول (پدر، مادر، برادر، خواهر، و یا کودک) آنها مصاب ملانوم باشد.
. خال dysplastic اغلبادارای خصوصیات ذیل میباشند

۱.       اندازه آن بزرگتر از یک پنسل پاک انتهای پنسل میباشد.
۲.       شکل عجیب و غریب دارند (مدور نیستند)
۳.       نشاندهنده بیشتر از یک رنگ میباشند – مخلوط  رنگهای قهوه ی مایل به زرد، قهوه ای، قرمزو گلابی.
۴.       خال غیر وصفی می توانند در هر جایی در بدن ظاهر شوند. ولی  اغلبا بر روی تنه ظاهر می شوند.همچنان ممکن است بر روی جلد سر ، و گردن ظاهر شوند. خالهای غیر وصفی به ندرت بر روی صورت ظاهر می شوند.

خال مادرزادی Congenital nevus
هنگامی که یک طفل در هنگام تولد دارای خال باشد این نوع خال، خال مادرزادی نامیده می شود. تقریبا از ۱۰۰ نفر ۱ نفربا خال مادر زادی به دنیا میاید. این خال ها در اندازه از بسیار کوچک تا خالهای بزرگ غولآسا متفاوت اند. برداشتن خال غول آسای مادرزادی خطر ابتلا فرد را به ملانوم افزایش می دهد.
خال اسپیتز Spitz nevus
این نوع خال اغلبا مانند ملانوما به نظر می رسد.. دلیلش این است که این خال که اغلب گلابی رنگ، برجسته و گنبدی مانند است. همچنین می تواند رنگ های مختلف از قبیل سرخ، سیاه و سفید، و قهوه ای داشته باشد. خال ممکن است در آن خونریزی بوجود آید.
اکثرآ خال های اسپیتز در طول ۲۰ سال اول زندگی بر روی جلد ظاهر می شوند. خال اسپیتزمیتواند نزد بزرگسالان نیز ایجاد می شود.
درصورتی که:
 • شما بیش از ۱۰۰ خال جلدی دارید
 • یا دارای خال بزرگی که بخش بزرگی از بدن شما را پوشش می دهد باشید
 • یا شما سابقه خانوادگی ملانوم و خال دسپلاستیک (قبلا ذکر شده) یا یک وضعیت مشابه طبی دارید
در حالات فوق باید تمام جلد تان هر سه الی شش ماه توسط متخصص جلدی معاینه گردد.
اغلب خال نیازی به درمان ندارد. و برداشتن خال صرف بخاطر مسایل زیبایی صورت میگیرد اما در یک تعداد حالات برداشتن خال ضروری بوده و باید بعد از برداشتن معاینه پتالوژیک آن صورت گیرد این حلات قرر ذیل میباشد
 • خالهای که به سرعت بزرگ میشوند.
 • موجودیت چند رنگ مختف در یک خال.
 • ازبین رفتن تناظر در خال چنانچه خال غیر منظم گردیده و یک نیم خال با نیمه دوم آن همسان نباشد.
 • خالهای که درای خارش ، التهاب و خونریزی داشته باشد.
تداوی خال 


تدوای خالها اکثراتوسط متخصص جلدی و جراحی پلاستیک صورت گرفته و عمومآ در طریقه تداوی برای خالهای وجود دارد


تداوی خال با لیزر:
در این طریقه خالهای که کمتر از نیم سانتی متر قطر داشته باشند به راحتی بدون درد و خونریزی بر اشته شده البته قبل از تداوی خال با تطبیق کریمهای انستیتیک بیحس میگردند زخم سطحی که بعد از بردشتن خال بوجود مییاید بزودی ترمیم میگردند در اکثر حالات لکه های قهویی رنگی بعد از تداوی بوجود می آید که با مرور زمان ازبین میرود گاهی خصوصآ هنگامی که خالهای بزرگتر تداوی میگردند ضرورت به تداوی دور دوم یک ماه بعد از دور اول ضرورت میباشد.


برداشتن خال ها توسط عمل جراحی:
در صورت خالهای بزرگتر استباب دارد 
 وقایه:
با وجود آنکه مصاب شدن به خال زمینه ارثی دارد و بعضی اشخاص از نظر ارثی مساعد به مصاب شد به خالهای جلدی میباشند ولی بخاطر داشته باشید که شعاع افتاب رول مهمی در تسریع رشد و بزرگ شدن خال و همچنان ایجاد خالهای جدید دارد. پس استفاده از ضد افتاب و محافظت جلد از شعاع آفتاب میتواند رول مهمی در وقایه ازبزرگ شدن و سرعت ایجاد خالهای جدید داشته باشد.

داکتر محمد عارف عابد

داکتر محمد عارف عابد متخصص جلدی زیبایی دیپلوم تخصص جلدی در انستیتوت جلدی ( تایلند ) عضو انجمن متخصصین جلدی زیبایی هندوستان

Comments (۲)

Add a comment
 1. ۱۳۹۴-۰۷-۱۵
  سلام و علیکم داکتر صاحب محترم چطور میتوانیم روی سفید و پاک از خال های خورد سیاه صورت داشته باشیم منتظر جواب تان هستم با احترام پاسخ دادن
  • ۱۳۹۴-۰۸-۰۸
   خالهای سیاه متاسفانه با دوا بهبود پیدا میکند و بهترین درمان آن تداوی با لیزر میباشد یکبار مراجعه کنید. پاسخ دادن

Add a comment