" />

زیبایی یک رویا نیست اگر مشکلات جلدی زیبایی دارید با ما به تماس شوید!

از ساعت ۹ صبح الی ۶ عصر بعد از ظهر: شفاخانه جلدی زیبایی آروین، دهبوری کابل , 0786005356

میزان ۱۰

پیس یا ویتیلیگو

پیس یا Vitiligo**********ویتیلیگو، پیس ویا برص یک مرض جلدی  است که در آن لکه های جلدی سفیدرنگ در سطوح مختلف بدن ظاهر می شود. این مرض  به دنبال تخریب حجرات رنگساز  در جلد ایجاد می شود. پیس  غشاء مخاطی دهن را نیز مصاب مینماید.سبب مرض پیس چیست؟———————–سبب مرض بصورت دقیق معلوم  نبوده و لی در […]