" />

زیبایی یک رویا نیست اگر مشکلات جلدی زیبایی دارید با ما به تماس شوید!

از ساعت ۹ صبح الی ۶ عصر بعد از ظهر: شفاخانه جلدی زیبایی آروین، دهبوری کابل , 0786005356

حمل ۲۸

عکس العمل های فرط حساسیت دوایی

عکس العمل های فرط حساسیت دوایی Drug reactions     عکس العمل های فرط حساسیت دوایی میتوانند  به طرق مختلف تصنیف گردند یکی از طریق های موثر   جدا نمودن عکس العمل های دوایی قابل پیشبینی (predictable ) که در اشخاص نارمل بوجود میآید از عکس العمل های غیر قابل پیش‌بینی (Unpredictable) که در اشخاص مستعد بوجود […]