" />

زیبایی یک رویا نیست اگر مشکلات جلدی زیبایی دارید با ما به تماس شوید!

از ساعت ۹ صبح الی ۶ عصر بعد از ظهر: شفاخانه جلدی زیبایی آروین، دهبوری کابل , 0786005356

اسد ۸

ساختمان جلد

http://www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2016/07/Five-layers-of-epidermis.jpghttp://www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2016/07/Five-layers-of-epidermis.jpghttp://www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2016/07/Five-layers-of-epidermis.jpgساختمان جلد

معلومات عمومی جلد بزرگترین و سنگینترین عضو بدن بوده که وزن آن در یک شخص کاهل ۴ الی ۵ کیلو گرام و مساحت آن بصورت متوسط در حدود  ۱.۸ متر  مربع میباشد. جلد در حفاظت بدن در مقابل صدمات خارجی بازی نموده و عضویت را در مقابل صدمات بیولوژیک( میکرویها، ویروسها، فنگس ها، و پرازیت […]