" />

زیبایی یک رویا نیست اگر مشکلات جلدی زیبایی دارید با ما به تماس شوید!

از ساعت ۹ صبح الی ۶ عصر بعد از ظهر: شفاخانه جلدی زیبایی آروین، دهبوری کابل , 0786005356

ثور ۱

اکزیما

معلومات عمومی اکزیما از کلمه یونانی  ek´zĕ گرفته شده که به مفهوم جوشیدن  به بیرون یاout  boilling میباشد  که اشاره به وزیکولهای کوچک یا bubble  مراحل ابتدایی اکزیمای حاد میباشد معادل این کلمه در زبان دری بخار میباشد و طوری که میدانیم بخار هم به عین مفهوم میباشد که از سبب جوشیدن آب بلند میگردد […]