" />

زیبایی یک رویا نیست اگر مشکلات جلدی زیبایی دارید با ما به تماس شوید!

از ساعت ۹ صبح الی ۶ عصر بعد از ظهر: شفاخانه جلدی زیبایی آروین، دهبوری کابل , 0786005356

اسد ۱۸

شبش Pediclosis

جلوگیری از کپی کردن مطالب شبش شبش انسانی حشرات بدون بال و مکنده خو ن بوده که از هزاران سال انسان ها را مورد تهاجم قرار میدهند. شبش بدن و شبش راس در شرایط زندگی مدرن نیز موجود بوده و سالانه صدها میلیون نفر را مصاب میسازند. پدیکلوزس بنام phitiraisis نیز یادشده شبش ها دارای […]

اسد ۱۵

اسکبیس

اسکبیس یک مرض پرازیتی معمول جلدی بودی که توسط Sarcopet scabies بوجود میآید. سرایت این  مرض از یک شخص به شخص دیگر معمولا توسط تماس مستقیم جلد صورت میگیرد. حالاتی که سبب تماس جلد میگردد مانند تماس والدین با اطفال، تماس جنسی،  زندگی در مکانهایی عمومی ( لیله ها، قطعات نظامی، مدارس)  وقوعات مرض را […]

ثور ۱۲

Scabies 

اسکبیس یک مرض پارازیتی معمول جلدی بودی که توسط sarcopet scabies بوجود میآید. سرایت از یک شخص به شخص دیگر معمولا توسط تماس مستقیم جلد صورت میگیرد. حالاتی که سبب تماس جلد میگردد مانند تماس والدین با اطفال، تماس جنسی،  زندگی در مکانهایی بیرو بار و مکانهایی عمومی وقوعات مرض را بیشتر میسازد.  اگرچه اسکبیس […]

ثور ۳

انتاتات باکتر یایی جلد

معلومات عمومی سطح جلد محل نشو نما سپرفیتها مانند  staphylococcus epidermidis,  microsporum,  corynobacria و yeast  ها میباشد. تعداد این ارگانیزم ها در قسمت های مختلف بدن متفاوت بوده همچنان  سن شخص ، محل زندگی و اقلیم نیز بالای میکروبیل فلورا تاثیر دارد. بر علاوه باکتری های مفید بعضا باکتری های پتوجن نیز در بعضی نواحی […]

ثور ۱

اکزیما

معلومات عمومی اکزیما از کلمه یونانی  ek´zĕ گرفته شده که به مفهوم جوشیدن  به بیرون یاout  boilling میباشد  که اشاره به وزیکولهای کوچک یا bubble  مراحل ابتدایی اکزیمای حاد میباشد معادل این کلمه در زبان دری بخار میباشد و طوری که میدانیم بخار هم به عین مفهوم میباشد که از سبب جوشیدن آب بلند میگردد […]

حمل ۲۸

عکس العمل های فرط حساسیت دوایی

عکس العمل های فرط حساسیت دوایی Drug reactions     عکس العمل های فرط حساسیت دوایی میتوانند  به طرق مختلف تصنیف گردند یکی از طریق های موثر   جدا نمودن عکس العمل های دوایی قابل پیشبینی (predictable ) که در اشخاص نارمل بوجود میآید از عکس العمل های غیر قابل پیش‌بینی (Unpredictable) که در اشخاص مستعد بوجود […]

اسد ۸

اعراض و علایم امراض جلدی

برای تشخیص امراض جلدی نیاز به تاریخچه مکمل آشنایی  اعراض و علایم جلدی بوده و تاریخچه امراض جلدی مانند سایر بخش های طبابت بوده و لی فرقی که دارد ابتدا بصورت مختصر معاینه فیزیکی جلدی صورت گرفته بعدآ در هنگام گرفتن تاریخچه سوالاتی پرسیده میشود که به تشخیص مریضی کمک کننده باشد. در هنگام اخذ […]

اسد ۸

ساختمان جلد

http://www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2016/07/Five-layers-of-epidermis.jpghttp://www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2016/07/Five-layers-of-epidermis.jpghttp://www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2016/07/Five-layers-of-epidermis.jpgساختمان جلد

معلومات عمومی جلد بزرگترین و سنگینترین عضو بدن بوده که وزن آن در یک شخص کاهل ۴ الی ۵ کیلو گرام و مساحت آن بصورت متوسط در حدود  ۱.۸ متر  مربع میباشد. جلد در حفاظت بدن در مقابل صدمات خارجی بازی نموده و عضویت را در مقابل صدمات بیولوژیک( میکرویها، ویروسها، فنگس ها، و پرازیت […]

حوت ۲

مراقبت جلد نزد مریضان مصاب جوانی دانه

http://i2.wp.com/www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2013/02/Photo01581.jpg?resize=150%2C150http://i2.wp.com/www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2013/02/Photo01581.jpg?resize=150%2C150مراقبت جلد نزد مریضان مصاب جوانی دانه

جوانی دانه قابل تداوی  بوده ، اما در پهلوی تداوی دوایی بعضی نکاتی است که مریض  باید مراعات نمایید تا در هنگام تداوی سبب موثریت بیشتر دوا گردیده و بعد از ختم تداوی از عود دوباره مرض جلوگیری نمایداین نکات  قرار ذیل اند!۱- روی خود را روزی ۲ مرتبه با آب و صابون بشویید. ۲- […]