" />

زیبایی یک رویا نیست اگر مشکلات جلدی زیبایی دارید با ما به تماس شوید!

از ساعت ۹ صبح الی ۶ عصر بعد از ظهر: شفاخانه جلدی زیبایی آروین، دهبوری کابل , 0786005356

سرطان ۸

برداشتن خالهای سیاه جلدی( خالهای خدایی) با لیزر

خالهای سیاه جلدی معمولا توسط لیزر درمانی برداشته میشوند اینکه این خالها چگونه برداشته میشوند میتوانید درین مقاله خوانده و ویدیوی آنرا ببینید.

ثور ۹

 نحوه و میکانیزم ایجاد لکه های  جلدی 

دلو ۱۷ تداوی لکه های جلدی در کلینیک ما ما چگونه لکه های صورت را در کلینیکهای خود تداوی میکنیم؟ طوری که میدانید لکه های صورت یک حالت بسیار شایع است و عده کثیری از جوانان هم از خانمها و وقایع از آن رنج میبرند که از سبب عوامل مختلف بوجود امده اند و در […]

جوزا ۳

لیزر درمانی

http://i2.wp.com/www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2013/05/ND-yag.png?resize=150%2C150http://i2.wp.com/www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2013/05/ND-yag.png?resize=150%2C150http://i2.wp.com/www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2013/05/ND-yag.png?resize=150%2C150لیزر درمانی

لیزر یک نوع نورتقویه شده شده و پرانرژی است(light amplification by emission of radiation) که به طول موجهای خاصی توسط ماشین های خاصی تولید میگردد طوری که این نور توسط ساختمنهای خاصی در جلد جذب گردیده و سبب تغیرات کیمیاوی و حرارتی در انساج خاص گردیده وبالاخره سبب تخریب آنها میگرددکه دراین جریان آ؟سیب به انساج […]

ثور ۲۰

سوال های متداول در باره لیزر

http://www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2012/05/سوالات-متداول-3.pnghttp://www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2012/05/سوالات-متداول-3.pngسوال های متداول در باره لیزر

لیزر چیست لیزر LASER  یک نامیست مشتق شده از کلماتLight Amplification by Steimlated  Emission of Radiation    میبا شد و عبارت از تقویه نور توسط تحریک انتشار تشعشع.  اکثرآ لیزر توسط عده یی  اشتباهآ لایزر تلفظ  گردیده  که از آن کلمه lyser  برداشت میگردد که به معنی لیز کننده یا تخریب کننده میباشد که لیزر بان ارتباط […]