" />

زیبایی یک رویا نیست اگر مشکلات جلدی زیبایی دارید با ما به تماس شوید!

از ساعت ۹ صبح الی ۶ عصر بعد از ظهر: شفاخانه جلدی زیبایی آروین، دهبوری کابل , 0786005356

ثور ۱

اندازه شعاع ماورای بنفش در افغانستان

http://www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2015/04/Sunscreen-chart.jpgاندازه شعاع ماورای بنفش در افغانستان

میزان اشعه مضره آفتاب یا ماوری بنفش به UV index اندازه میگردد و هر قدر میزان شعاع ماورای بنفش بالا باشد UV index بالا بوده و محافظت جلد از شعاع آفتاب بیشتر باید صورت گیرد. معمولا این اندکس به درجات ۰ الی +۱۱ درجه بندی گردیده است و در اکثر کشور ها در اخبار وضعیت […]

سنبله ۱۹

انواع رنگ جلد و معذرتها و امتیازات آنها

فیتزپاتریک پروفیسور امراض جلدی پوهنتون هاروارد درسال ۱۹۷۵ جلد انسانها را نظر به رنگ جلد و میزان تحمل  شعاع آفتاب به شش نوع تقسیم بندی کرد که بنام Fitzpatrick skin photo type  یاد میگردد و امروز استعمال زیادی توسط متخصصین جلدی و زیبایی دارد چون هرقدر جلد روشن باشد نتایج تداوی با لیزر و لایه […]

جوزا ۲۶

شعاع آفتاب دوست یا دشمن جلد؟

آفتاب رول بسیار بزرگی در حیات انسانها و سایر موجودات حیه بازی مینماید اگربگوییم بدون آفتاب حیات ناممکن است حرف بجا گفته ایم چه شعاع آفتاب در نباتات سبب تولید گلوکوز و انرژی برای نباتات گردیده و انسانها و سایر حیوانات از نباتات منحیث منبع غذایی استفاده مینمایند. همینطور شعاع آفتاب دارای صدها فوایدی در […]