" />

زیبایی یک رویا نیست اگر مشکلات جلدی زیبایی دارید با ما به تماس شوید!

از ساعت ۹ صبح الی ۶ عصر بعد از ظهر: شفاخانه جلدی زیبایی آروین، دهبوری کابل , 0786005356

جدی ۲۹

(Erythema ab igne) اریتیما اب ایگنه

http://www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2015/01/wpid-erythema_ab_igne_1_030302.jpghttp://www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2015/01/wpid-erythema_ab_igne_1_030302.jpghttp://www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2015/01/wpid-erythema_ab_igne_1_030302.jpghttp://www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2015/01/wpid-erythema_ab_igne_1_030302.jpg(Erythema ab igne) اریتیما اب ایگنه

یک حالت حالت جلدی است که در اثر تماس طولانی مدت به شعاع انفرا رد بشکل حرارت ایجاد میگردد این حالات نزد کسانی که نزدیک بخاری های چوبی ،گازی و برقی … به مدت زیاد مینشینند، از کمبل و دوشک برقی با حرارت بلند و مشکوله آب داغ استفاده میکنند و حتی با گذاشتن لپ […]

جدی ۱۰

شش نکته مهم برای شستن درست صورت

http://www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2014/12/wpid-2014-12-31-03.33.34.png.pnghttp://www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2014/12/wpid-2014-12-31-03.33.34.png.pnghttp://www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2014/12/wpid-2014-12-31-03.33.34.png.pnghttp://www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2014/12/wpid-2014-12-31-03.33.34.png.pnghttp://www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2014/12/wpid-2014-12-31-03.33.34.png.pngشش نکته مهم برای شستن درست صورت

شستن صورت میتواند تغیرات زیادی در چهره شما وارد نماید عملی نمودن شش نکته زیر هنگام شستن صورت میتواند در حفظ سلامت جلد و در نهایت زیبایی چهره تان زیاد رول داشته باشد:

سنبله ۱۹

انواع رنگ جلد و معذرتها و امتیازات آنها

فیتزپاتریک پروفیسور امراض جلدی پوهنتون هاروارد درسال ۱۹۷۵ جلد انسانها را نظر به رنگ جلد و میزان تحمل  شعاع آفتاب به شش نوع تقسیم بندی کرد که بنام Fitzpatrick skin photo type  یاد میگردد و امروز استعمال زیادی توسط متخصصین جلدی و زیبایی دارد چون هرقدر جلد روشن باشد نتایج تداوی با لیزر و لایه […]

حوت ۲

تاثیرات مفید ورزش بالای سلامت جلد

همیشه شنیده ایم که ورزش برای قلب، ریه ها و فعالیت های ذهنی  فوق العاده مهم است.امادر  اینجاما میخواهیم تا در رابطه به اثرات مفید ورزش بالای سلامت جلد بحث نمایم. اگر شماامراض جلدی مانند آکنه، روزاسه، یا پسوریازیس،دارید ممکن است نیاز به مراقبت ویژه برای محافظت جلدتان در حال ورزش داشته باشد. اما اجازه […]