" />

زیبایی یک رویا نیست اگر مشکلات جلدی زیبایی دارید با ما به تماس شوید!

از ساعت ۹ صبح الی ۶ عصر بعد از ظهر: شفاخانه جلدی زیبایی آروین، دهبوری کابل , 0786005356

ثور ۲۵

مشکلات طبی خالکوبی

http://i0.wp.com/www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2013/05/251497960411849742_QsUfyxts_c.jpg?resize=150%2C150http://i0.wp.com/www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2013/05/251497960411849742_QsUfyxts_c.jpg?resize=150%2C150مشکلات طبی خالکوبی

خالکوبی می تواند به  انواع مشکلات طبی منجر شود. از آنجا که در  خالکوبی نیاز به شکستن سد جلدی موجود میباشد  ممکن است خطرات بهداشتی از جمله انتانات و عکس العمل های حساسیتی را ببار آورد. اگرچه خالکوبی  مدرن با استفاده از  اقدامات احتیاطی و استفاده از سامان الات یکبار مصرف، و تعقیم کردن تجهیزات […]