" />

زیبایی یک رویا نیست اگر مشکلات جلدی زیبایی دارید با ما به تماس شوید!

از ساعت ۹ صبح الی ۶ عصر بعد از ظهر: شفاخانه جلدی زیبایی آروین، دهبوری کابل , 0786005356

جدی ۸

۱۲ دلیلی که جوانی دانه تان  خوب نمیشود

http://i0.wp.com/www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2015/03/wpid-2015-03-20-21.49.00.jpg.jpeg?w=1104?w=310http://i0.wp.com/www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2015/03/wpid-2015-03-20-21.49.00.jpg.jpeg?w=1104?w=310http://i0.wp.com/www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2015/03/wpid-2015-03-20-21.49.00.jpg.jpeg?w=1104?w=310http://i0.wp.com/www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2015/03/wpid-2015-03-20-21.49.00.jpg.jpeg?w=1104?w=310۱۲ دلیلی که جوانی دانه تان  خوب نمیشود

جوانی دانه یکی از مشکلات عمده و شایع جلدی است. گاهی شاید شما جوانی دانه را تداوی کرده باشید و نتیجه نگرفته باشید عوامل آن را در یم مطلب بخوانید!

قوس ۱۷

شدت جوانی دانه در ایام امتحانات

http://www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2015/12/wpid-screenshot_2015-10-11-19-28-10-1.pngشدت جوانی دانه در ایام امتحانات

آیا میدانید چرا جوانی دانه در ایام امتحانات شدت میآبد؟ شما چگونه میتوانید از از شدت امتحانات در روزهای امتحان جلو گیری کنید؟

میزان ۱۸

موبایل منبع میکروب و عامل تشدید کننده جوانی دانه

http://www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2015/10/wpid-wp-1444439209249.jpgموبایل منبع میکروب و عامل تشدید کننده جوانی دانه

یا میدانید؟ استفاده از تلفن همراه سبب تشدید جوانی میگردد. اما چرا؟ تلفن همراه منبع بزرگ از میکروب ها میباشد چون شما هرگز تلفن خود را پاک نمیکنید و موبیل تان با چربی جلد آلوده شده و چربی جلد محیط مناسب برای رشد باکتر ها بوده همچنان گرمای موبیل حین استفاده رشد این میکروبها را […]

میزان ۸

چه کنیم تا بعد از تداوی جوانی دانه ما دوباره عود نکند؟

چه کنیم تا بعد از تداوی جوانی دانه ما دوباره عود نکند؟

وقتی شما جوانه دانه خود را تداوی نمودید و جوانی دانه کاملا از بین رفت شما نیاز به مراقبت جلد دارید تا دوباره مصاب جوانی دانه نگردید. اما کدام مراقبت های جلد؟
مراقبت های جلد بعد از بهبود جوانی دانه

سرطان ۲۹

نکات مفید در وقایه از داغ جوانی دانه

http://www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2015/07/wpid-7gkamttvbvowcvewkx-jaxikxj1zbe8_s2ttn8xefot9gr7ujzw4eupvzxtzglpjw2x_guuht14r9llrquqn5dlblmunsxyzkv9bsevcgpd-wv6jjlufyzt383esqvmhsuff7cgeaam7x9kgwqw472-h311-nc.jpeg.jpegنکات مفید در وقایه از داغ جوانی دانه

مراقبت خوب جلد شما را کمک میکند تا از مصاب شدن به داغ و یا سکار جوانی دانه در آنان باشید. چنین به نظر میرسد که مصاب شدن به داغ های جوانی غیر قابل پیشگیری میباشد و هرکس مصاب جوانی دانه باشد مصاب داغ و یا اسکار آن هم میگردد. اما در اینجا بعضی نکاتی […]

حمل ۲۶

جوانی دانه

http://www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2015/04/wpid-wp-1429116260659.jpegجوانی دانه

جوانی دانه یکی از امراض شایع جلدی است که متصف است با بوجود آمدن کومیدون( دانه کوچک سر سیاه و سر سفید) پپولها ( دانه های برجسته و سرخرنگ جلد) pustules  ( دانه های چر کی که بیشتر در روی ،شانه ها، قفسه سینه و بعضا بازو ها رشد و میتواند سبب مشکلات زیبایی و […]

حوت ۲۹

هشت اشتباه شما در تداوی جوانی دانه

http://www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2015/03/wpid-2015-03-20-21.49.00.jpg.jpegهشت اشتباه شما در تداوی جوانی دانه

بعضا دیده شده کسانی که مصاب جوانی دانه اند و تحت تداوی قرار دارند از وضعیت شان ناراضی هستند و تداوی جوانی دانه فعال نزد شان موثر نمیباشند اینکه چه عواملی سبب میشود که تداوی نتیجه ندهد مربوط میشود به هشت اشتباه که مصابین جوانی دانه مرتکب میگردند. که قرار زیر تشریح شده اند. اشتباه […]

دلو ۲۰

۱۴ سوالی که بیشتر در باره جوانی دانه پرسیده میشوند؟

http://www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2014/07/acne1421-8.jpg?w=314http://www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2014/07/acne1421-8.jpg?w=314http://www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2014/07/acne1421-8.jpg?w=314http://www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2014/07/acne1421-8.jpg?w=314http://www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2014/07/acne1421-8.jpg?w=314http://www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2014/07/acne1421-8.jpg?w=314http://www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2014/07/acne1421-8.jpg?w=314۱۴ سوالی که بیشتر در باره جوانی دانه پرسیده میشوند؟

۱.چرا مصاب جوانی دانه میشوم؟ در سن جوانی با تولید هورمون های جنسی و رسیدن آن به غدوات چربی غدوات چربی ساز فعال گردید و نزد یکتعداد اشخاص تولید چربی بیشتر بوده جلد شان چرب میباشد از جانب دیگر بسته شدن قنات غده چربی صورت گرفته سبب تجمع چربی در داخل غده میگردد که این […]

جوزا ۱۳

جوانی دانه یا اکنه

http://i0.wp.com/www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2013/06/acne1421-25287-2529.jpg?resize=150%2C150http://i0.wp.com/www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2013/06/acne1421-25287-2529.jpg?resize=150%2C150http://i0.wp.com/www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2013/06/acne1421-25287-2529.jpg?resize=150%2C150http://i0.wp.com/www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2013/06/acne1421-25287-2529.jpg?resize=150%2C150جوانی دانه یا اکنه

اکنه یا جوانی دانه مرضیست که اکترآ جوانان را مصاب ساخته و مرض متصف است با بوجود آمدن دانه های کوچک با سر سفید، دانه های سر سیاه و بخار های سرخ و بالاخره دانه های پر چرک که اکثرآ در روی و گاهی هم در سینه و نواحی پشت یا نواحی ظهری بوجود مییاید.

ثور ۲۴

میکرونیدلینگ

http://i1.wp.com/www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2013/05/46120941.jpg?resize=150%2C150http://i1.wp.com/www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2013/05/46120941.jpg?resize=150%2C150میکرونیدلینگ

هدف از میکرونیدلینگ  چه است؟ میکرونیدلینگ که بنام Collagen Induction Therapy  عبارت است از  تحریک تولید  نسج منضم جلد  در طبقه های پایین تر جلد (طبقه  درم جلد) میباشد در حالیکه به طبقه محافظ جلد (طبقه های اپیدرمی) اسیب وارد نمیگردد درین طریقه تعداد زیاد ی از  سوزن کوچک، نازک ومعقم بصورت متکرر تو سط […]

حوت ۲

چرا گفته میشود (جوانی دانه تداوی ندارد)؟

http://i1.wp.com/www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2013/02/acneww1.jpg?resize=150%2C150http://i1.wp.com/www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2013/02/acneww1.jpg?resize=150%2C150http://i1.wp.com/www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2013/02/acneww1.jpg?resize=150%2C150چرا گفته میشود (جوانی دانه تداوی ندارد)؟

جواب۱. جوانی دانه به تداوی نسبتآ طولانی سه الی شش ماه نیاز دارد واکثر جوانانی که مصاب جوانی دانه اند میخواهند به مدت کوتاهی یک یا دوهفته بهبود یابند که متاسفانه ناممکن میباشد. اکثرآ بعدا از استعمال دوا به مدت کوتاهی حوصله شانرا از داست داده و میگویند که جوانی دانه با تداوی خوب نمیشود […]

حوت ۲

مراقبت جلد نزد مریضان مصاب جوانی دانه

http://i2.wp.com/www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2013/02/Photo01581.jpg?resize=150%2C150http://i2.wp.com/www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2013/02/Photo01581.jpg?resize=150%2C150مراقبت جلد نزد مریضان مصاب جوانی دانه

جوانی دانه قابل تداوی  بوده ، اما در پهلوی تداوی دوایی بعضی نکاتی است که مریض  باید مراعات نمایید تا در هنگام تداوی سبب موثریت بیشتر دوا گردیده و بعد از ختم تداوی از عود دوباره مرض جلوگیری نمایداین نکات  قرار ذیل اند!۱- روی خود را روزی ۲ مرتبه با آب و صابون بشویید. ۲- […]

عقرب ۲۲

میلیا ( دانه های کوچک و سفید رنگ جلدی اطراف چشم)

میلیا ( دانه های کوچک و سفید رنگ جلدی اطراف چشم) چیست ؟ ملیا عبارت از سیست های کوچک کراتینی است که از سبب داخل شدن کراتین یا همان پروتین جلد در طبقه تحتانی جلد بوجود آمده و سبب تظاهر دانه های سفید رنگ تحت الجلدی میگردد که به شکل دانه های کوچک سفید رنگ […]

ثور ۳۱

چرا در بعضی اشخاص جوانی دانه بعداز جوانی هم ادامه میابد؟

http://www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2012/05/3356-000072.jpgچرا در بعضی اشخاص جوانی دانه بعداز جوانی هم ادامه میابد؟

اکنه یا جوانی دانه که در کشور همسایه ما بنام جوش صورت هم یاد میگردد معمولا در شروع جوانی آغاز میگردد میتواند از سنین ۱۲ الی ۱۴ سالگی آغاز گردد اما بیشتر نزد جوانانی که ۱۶ الی ۲۰ سال عمر دارند دیده میشود بعداز ۲۰ الی ۲۵سالگی بصورت آهستگی رو به بهبودی رفته و اکثر […]

ثور ۱۸

جوانی دانه در نوزادی

http://4.bp.blogspot.com/-uSmV8fCTyVI/UaBGbTxARQI/AAAAAAAABJ4/1qxAklasmmU/s200/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87+%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C.jpgجوانی دانه در نوزادی

جوانی دانه در نوزادیاگرچه جوانی دانه مرضیست که معمولا جوانها را مصاب میسازد اما میتواند در هر سن و سال رخ دهد و لی عموما ار ماه ششم الی ده سالگی دیده نمیشود یکی از اشکال جوانی دانه در هنگام نوزادی دیده شده بنام اکنه نوزادی یاد میشود  علت  علت بوجود آمدن اکنه نوزادی مانند […]

حوت ۲

تداوی داغ یا سکار جوانی دانه

جوانی دانه مرضیست خود شفا که اکثرآ بعد از سن ۲۰ الی ۲۵ سالگی بهبودی میابد اما در و اقعات نادر ( ۳ فیصد مردها و ۶ فیصد خانمها)‌ میتواند تا سن ۴۵ سالگی دوام نماید . اما جوانی دانه در صورت که تدوای نگردد در اکثر وواقعات سبب وجود آمد داغ های جوانی دانه […]

حوت ۲

حقایق و افواهات جوانی دانه

افواه: جوانی دانه مرضیست غیر قابل تداوی. حقیقت: جوانی دانه مرضیست خود شفا که حتی بدون تدوای هم مریض با گذشت زمان بهبودی میابد. اما این مریضی قابل تداوی بوده و لی به مدت زمان مدیدی جهت تداوی ضرورت میباشد و مریض باید ادویه توصیه شده اش را بصورت منظم تحت نظر متخصص جلدی استفاده […]

سرطان ۲۹

چه چیزها سبب بدتر شدن جوانی دانه میگردد؟

http://3.bp.blogspot.com/-gA8Y_n6dQe4/TibYPVaeOKI/AAAAAAAAAMY/H3Xivqayxdw/s320/0713_0007.jpgچه چیزها سبب بدتر شدن جوانی دانه میگردد؟

اعمال خاصی می تواند سبب  تشدید ، و یا بدترشدن آکنه شوند.  درصورت  احتناب  از این چیزها درمان آکنه شما ، مطمینآ بهترین نتایج ممکن را حاصل مینماید.  اعمالی که سبب بدتر شدن جوانی دانه میگردد قرار ذیل اند. غذا :  برخی از افراد احساس می کنند که غذاهای خاصی باعث بدتر تر شدن  آکنه […]

جوزا ۳

جوانی دانه اکنه ولگاریس Acne vulgaris

http://2.bp.blogspot.com/-RSEk3YvR_-E/Tdt7kIaPitI/AAAAAAAAADE/cEZ_ouaBldo/s320/acne1421+%25287%2529.jpgجوانی دانه اکنه ولگاریس Acne vulgaris

جوانی دانه یا اکنهاکنه یا جوانی دانه مرضیست که اکترآ جوانان را مصاب ساخته و مرض متصف است با بوجود آمدن دانه های کوچک با سر سفید، دانه های سر سیاه و بخار های سرخ و بالاخره دانه های پر چرک که اکثرآ در روی و گاهی هم در سینه و نواحی پشت یا نواحی […]

ثور ۳۰

امراضی که دانه های مشابه به جوانی دارند

nevus comedonicus یا خال کومیدونی  (خال کومیدونی) آنومالی نادری میباشد که به شکل مجموعه یی از  کومدونهای بازدیده مییشود. که در حقیقت  سوراخ گشاد فولیکولی یا  دهنه غدوات عرقیه یا  eccrine بوده که مملو از کراتین میباشد. ممکن است بصورت  انفرادی ، مادرزادی بوده  و یا در مراحل بعدی زندگی رخ دهد. تشخیص افتراقی باید […]