" />

زیبایی یک رویا نیست اگر مشکلات جلدی زیبایی دارید با ما به تماس شوید!

از ساعت ۹ صبح الی ۶ عصر بعد از ظهر: شفاخانه جلدی زیبایی آروین، دهبوری کابل , 0786005356

دلو ۳

تبخال یا هرپس سمپلکس

http://www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2013/01/herpes-simplex.jpgتبخال یا هرپس سمپلکس

تبخال  چه هست؟ تبخال  عبارت از بوجود آمدن آبله های کوچک میباشد که یک عفونت دردناک ناشی از ویروس هرپس سیمپلکس (HSV) هست. این آبله ها معمولا توسط HSV نوع ۱ ایجاد می شوند، اما می تواند نادرا توسط HSVنوع  ۲ نیزایجاد گردد. مرض میتواند در هر ناحیه بدن دیده شود ، اما بیشتر در […]