" />

زیبایی یک رویا نیست اگر مشکلات جلدی زیبایی دارید با ما به تماس شوید!

از ساعت ۹ صبح الی ۶ عصر بعد از ظهر: شفاخانه جلدی زیبایی آروین، دهبوری کابل , 0786005356

ثور ۲۳

عوارض کندن بخار جوانی دانه 

Share Button

اگر شما یک بخار جوانی دانه را بکنید چه خواهد شد؟ 

۱. شما بخار جوانی دانه را حد اقل سه تا پنج روز بعد از بوجود آمدن میتوانید بکنید و اگر 

صبر داشته باشید  تا دو سه روز دیگر خود بخود ازبین میرود و داغ آن بجا نمی ماند. پس مدت کمی دیگر صبر کنید  و بگذارید بخار جوانی بصورت طبیعی بهبود یابد و از ایجاد داغ جوانی دانه در امان باشید.  

۲. کندن بخار ها سبب صدمه به جلد گردیده و میتواند سبب تشدید بخار ها و ایجاد حالاتی چون Acne excorea و Mechanical Acne گردد. 

۳. کندن بخار جوانی دانه سبب میگردد تا مواد دانه ها به طبقات عمیقتر جلد نفوذ نموده و یک بخار کوچک و سطحی سبب بخار های بزرگتر گردد که به آسانی بهبود نیافته و داغ و یا اسکار آن بجا میماند. 

۴. دستکاری دانه ها سبب میگردد تا بخار های با میکروب ها یا انتانات ثانوی آلوده گردیده و سبب بهار های بزرگ و دردناک گردد. 

۵. از نظر فرهنگی کندن دانه خصوصا در اجتماعات و محافل بک امر پسندیده نیست و اکثر اشخاصی که به کندن جوانی دانه مبادرت میورزند در بسیاری حالات انگیزه های کندن بخار را نمیتوانند در اجتماعات کنترول نموده و سبب ناراحتی نزدیکان میگردند. 

:پس_بخارهای_تانرا_نکنید_و:

۱.  با متخصص جلدی نزدیک تان مشوره کنید تا تداوی شما را آغاز کند.

۲. تداوی جوانی دانه یاز به وقت دارد و ضرورت به تداوی منظم سه تا شش ماه و بعدا تداوی تعقیبیه دارد که متخصص جلدی کریم و یک صابون و یا فیسواش مناسب برای تان توصیه میکند تا بصورت دوامدار استفاده کنید و از شر جوانی دانه رهایی یابید.  

۳. هرگز از تداوی های خود سرانه و یا تجاری بدون مشوره با متخصص جلدی استفاده نکنید.

۴. اگر تنها با دوا جوانی دانه بهتر نشد لایه_برداری میکرودرمابریشن  و در واقعات استثنایی لیزردرمانی میتواند موثر باشد. 

داکتر عارف عابد 

میکرو درمابریشن 

لایه برداری 

داکتر محمد عارف عابد

داکتر محمد عارف عابد متخصص جلدی زیبایی دیپلوم تخصص جلدی در انستیتوت جلدی ( تایلند ) عضو انجمن متخصصین جلدی زیبایی هندوستان

No comments yet.

Add a comment