" />

زیبایی یک رویا نیست اگر مشکلات جلدی زیبایی دارید با ما به تماس شوید!

از ساعت ۹ صبح الی ۶ عصر بعد از ظهر: شفاخانه جلدی زیبایی آروین، دهبوری کابل , 0786005356

درباره

Share Button
داکتر محمد عارف عابد متولد ۱۳۵۳ در شهر کابل بوده که در سال ۱۳۶۸ از لیسه عالی نادریه فارغ و شامل دانشکده معالجی انستیتوت طب کابل گردید در سال ۱۳۷۸ از آنجا فارغ گردید و تاسال ۱۳۸۰ در یکی از شفاخانه مهاجرین در پیشاور پاکستان ایفای وظیفه نموده در سال ۱۳۸۱ شامل پروگرام تخصص جلدی در سرویس جلدی و زهروی شفاخانه عاجل ابن سینا گردید درجریان پروگرام تخصص درسال ۱۳۸۴با استفاده از بورس تحصیلی که توسط جایکا تمویل میگردید بعد از انتخاب از طریق رقابت آزاد عازم کشور تایلند و شهر بنگاک گردیده و مدت یک سال در انستیتوت امراض جلدی آن شهر در جمع ۲۹ دوکتوران جلدی از کشورهای مختلف به کسب علم جلدی پرداخته و در سال ۱۳۸۵ دوباره به وطن مراجعه نموده و جهت خدمت بیشتر به هموطنان به تداوی مریضان جلدی پرداخت در سال ۱۳۸۶ پروگرام تخصص را تکمیل و بعد از دفاع مونوگراف با اخذ ۱۰۰ نمره حیث متخصص جلدی وزهروی به جامعه تقدیم گردید در سال ۱۳۸۸ با دوکتور غلام جیلانی نقشبندزاده که خود متخصص امراض جلدی و زهروی بوده و در سال ۱۳۸۷ در انستیتوت امراض جلدی تایلند تحصیل نموده بود به ایجاد نخستین شفاخانه جلدی و زیبایی در افغانستان و در شهر کابل اقدام نمودند که بعد از طی مراحل رسمی در سال ۱۳۸۹ شفاخانه جلدی و زیبایی روز را رسمآ افتتاح نمودند.  ایشان در کنفرانس های زیادی جلدی و زیبایی در کشورهای هندوستان و پاکستان اشتراک نموده و در بخش های لیزر درمانی، مزوتراپی، زرق بوتاکس، زرق فیلرو فیس لفت کورسهای بین المللی را تعقیب نموده است. 

خدمات ما: [raw]

CIT

فعال سازی حجرات کولاژن ساز یا فیبروبلاست ها با استفاده از ایجاد زخم های میکروسکوپیک با استفاده از سیستم ریز سوزنزنی یا microneedling با استفاد از ماشین dermpen که با در نظر داشت عوارض جانبی بیسار کم و موثریت بسیار زیاد امروز استفاده زیاد داشته و جهت رفع چین و چروک ظریف صورت و داغ […]

پی آر پی

با استفاده از خون خود تان میتوانید زیبایی و جوانی تانرا دوباره حاصل کنید در ین روش خون خود شما گرفته و در شرایط کاملا معمقم با استفاد از سنتریفیوژ پلازمای غنی از صفیحات دمویه که حاوی فکتورهای رشد است  جدا گردیده و دوباره در صورت تان زرق میگردد فکتورهای رشد صفیحات دمویه سبب فعال […]
لیزر درمانی

لیزر درمانی

لیزر یک نوع نورتقویه شده شده و پرانرژی است(light amplification by emission of radiation) که به طول موجهای خاصی توسط ماشین های خاصی تولید میگردد طوری که این نور توسط ساختمنهای خاصی در جلد جذب گردیده و سبب تغیرات کیمیاوی و حرارتی در انساج خاص گردیده وبالاخره سبب تخریب آنها میگرددکه دراین جریان آ؟سیب به انساج […]
زرق بوتاکس

زرق بوتاکس

تمام امکانات ما را ببینید[/raw]
0766005356


...or fill in the form on our Appointments page:

FILL IN THE FORM