" />

زیبایی یک رویا نیست اگر مشکلات جلدی زیبایی دارید با ما به تماس شوید!

از ساعت ۹ صبح الی ۶ عصر بعد از ظهر: شفاخانه جلدی زیبایی آروین، دهبوری کابل , 0786005356

اسد ۵

حساسیت به گزش حشرات

Share Button

یکی از بیماری هایی که در روزهای بهار و تابستان بسیار شایع می گردد عبارت است از حساسیت گزش حشرات می باشد. این حالت که بنام popular urticaria یاد می گردد یک عکس العمل الرجی یا حساسیتی جلد در مقابل گزیدن حشرات خصوصا پشه، خسک، کیک وسایر حشرات می باشد.معمولا حساسیت در مقابل حشرات در سنین پایین شیوع داشته و از ۶ ماهگی الی ۶ سالگی بیشتر دیده می شود اما در بعضی حالات میتواند در سنین بالاتر هم دیده شود.
‏ اطفال که مصاب حساسیت مقابل گزش حشرات می باشند شب ناآرام بوده و در جلد شان بخار های سرخ رنگ کوچک به وجود می آید این بخار ها خارش دار بوده و از سطح جلد برجسته می باشد. خاریدن سبب تخریش و خون شدن ناحیه گردیده و بعد از التیام لکه های قهوه ای رنگ و یا سفید بر جا می گذارد. اگر گزش حشرات در کف دست و پا باشد چون جلد این نواحی ضخیم است سبب به وجود آمدن آبله های کوچک می گردد که دردناک بودند و با پاره شدن سبب به بوجود آمدن شاریدگی می گردد.‏ در صورتی که مرض از سبب گزش پشه به وجود آمده باشد بخار ها بیشتر در روی، دست، پا و سایر نواحی که برهنه میباشند به وجود میاید. اما در صورتی که حساسیت مقابل گزش کیک و خسک باشد بخار ها بیشتر در کمر، باسن و رانها واقعیت میداشته باشند.
‏ چگونه است گزش حشرات وقایه نماییم؟
‏۱. کلکینها را جالی بگیرید که جالی باید دارای خانه های کوچک باشد.
‏ ۲. از پشه خانه استفاده نمایید.
‏۳. خانه هایتان را دوا پاشی نمایید.
‏چگونه گزش حشرات درمان می گردد؟
۱. ‏برای درمان گزش حشرات معمولان باید به والدین مریض تفهیم گردد که حالت به وجود آمده یک مرض بدون خطر بوده و در صورت معروض شدن به گزش حشرات دوباره به وجود می آید.
۲. ‏ برای کنترل خارش از دواهای آنتی هستامین استفاده گردیده و در صورتی که بخار ها شدید باشد از دواهای کورتیکوسترویید موضعی با قدرت پایین مانند هایدروکورتیزون استفاده به عمل می آید.

داکتر محمد عارف عابد

داکتر محمد عارف عابد متخصص جلدی زیبایی دیپلوم تخصص جلدی در انستیتوت جلدی ( تایلند ) عضو انجمن متخصصین جلدی زیبایی هندوستان

No comments yet.

Add a comment