" />

زیبایی یک رویا نیست اگر مشکلات جلدی زیبایی دارید با ما به تماس شوید!

از ساعت ۹ صبح الی ۶ عصر بعد از ظهر: شفاخانه جلدی زیبایی آروین، دهبوری کابل , 0786005356

ثور ۳

سرخی و سوزش روی یا بخار جوانی دانه

Share Button

بخار های که در روی بوجود می آیند متفاوت باشند اما بخار هایی که بیشتر در روی دیده میشوند عبارت اند از ؛ جوانی دانه و سرخی و سوزش روی می باشد.
هر دوی این تکلیف اکثراً در روی دیده شده و مشکلاتی را از نظر زیبایی و ظاهر چهره ایجاد می نمایند اما فرق بین این دو عبارتند از:

بخار های جوانی Acne vulgaris

‏بخار های جوانی دانه تغییراتی که در جلد دیده می شوند شامل تغییرات زیر هستند:
‏۱. بخار های سر سیاه، بخار های سر سفید، بخار های سرخ رنگ و بخار های پر چرک.
‏۲. چرب بودن زیاد جلد.
‏۳. باز بودن منافذ باز جلد.
۴. داغ یا اسکار های بخار جوانی دانه
‏۵. بخار های جوانی دانه بدون درد سوزش خارش میباشد.

سرخی و سوزش روی و جوانی دانه

سرخی سوزش روی یا روزاسیا rosacea

‏در سرخی و سوزش روی تغییرات زیر در جلد بوجود می آیند:
‏۱. بخار های سرخ رنگ اما دانه های سر سیاه و سر سفید دید نمی شوند.
‏۲. سرخی و سوزش قسمت مرکزی روی شامل بینی و گونه ها.
‏۳. موجودیت مویرگ ها.
‏۴. باز بودن منافذ جلد.
‏۵. خشک بودن و پوستک دادن جلد
‏۶. حساس بودن جلد، سوزش خارش و گرم آمدن روی هنگام مواجه شدن به شعاع آفتاب، هوای گرم، هیجانات، استرس و خوردن غذا های داغ.
‏۷. سرخی و سوزش چشم

بناً این دو مرض متفاوت بوده و هر کدام تداوی خاص خود را دارند اگر چه در یک تعداد کمی از حالات این دو مرض همزمان دیده میشوند.

داکتر محمد عارف عابد

داکتر محمد عارف عابد متخصص جلدی زیبایی دیپلوم تخصص جلدی در انستیتوت جلدی ( تایلند ) عضو انجمن متخصصین جلدی زیبایی هندوستان

No comments yet.

Add a comment