" />

زیبایی یک رویا نیست اگر مشکلات جلدی زیبایی دارید با ما به تماس شوید!

قبل از ظهر: شفاخانه جلدی زیبایی آروین، دهبوری کابل , 0768005356

بعد از ظهر: دواخانه فاضل عصری مقابل مبارک سنتر کوته سنگی کابل افغانستان , 0766005356

میزان ۸

بخار های کوچک بازو ها KERATOSIS PILARIS

Share Button

آیا شما گاهی متوجه به بخار های کوچک در بازو ها رانها و یا سایر قسمت های بدن تان گردیده آید؟

اینها بنام کراتوزیس پیلاریس Kertosis pilaris ( KP) یاد میشود و در حقیقت عبارت از کتله حجرات مرده جلد اند که بصورت نارمل از سطح جلد و پیاز مو جدا نشده و در پیاز مو و جلد تراکم مینمایند.

کراتوزیس پیلاریس (KP) چگونه به نظر میرسد؟

اینها به شکل بخارهای کوچک و نوک تیز دیده میشوند که اکثرا همرنگ جلد و در واقعات شدید به رنگ سرخ بوده و جلد را مشابه به مرغ پوست شده ساخته و با لمس نمودن جلد درشت، خشن و مانند ریگمال به نظر میرسد.
این حالت بیشتر در عقب بازو ها گاهی در رانها و در اطفال به علاوه این قسمت ها میتواند در صورت نیز دیده شود.
در حالات عادی بدون درد و خارش بوده ولی گاهی سرخرنگ و التهابی گردیده و خارش دار میگردد.
این بخار ها بیشتر در موسم خزان و زمستان و در هوای خشک دیده شده ولی در صورتیکه جلد بیشتر خشک و یا هوای بیشتر خشک باشد و یا شخص زود زود استحمام و یا آببازی گردد بخار ها در تمام طول سال موجو میباشند.

چگونه بخار ها KP تداوی میگردد؟

کراتوزیس پیلاریس یک حالت بی خطر است و در بسیاری حالات نیاز به تداوی ندارد اما اگر جلد شما بسیار خشک و بخارها بزرگتر باشند و یا از نظر زیبایی برای شخص ناپسند باشد تداوی صورت میگیرد.
بخار های KP معمولا با گذشت زمان و افزایش عمر بصورت خودبخودی از بین میروند و در صورتیکه تداوی نگردند هیچ مشکل صحی را ببار نمی آورند.
چیزی که در تداوی بخار های KP بسیار اهمیت دارد اینست که شخص باید بداند که مشکل از سبب خشکی جلد ایجاد میگردد. و هر قدر جلد خشک شود مشکل بیشتر و هر قدر مرطوب کننده استفاده شود جلد بهتر میگردد.
برای کنترول خشکی جلد لازم است تا از کریم های مرطوب کننده استفاده گردد از کریمهای که بیشتر چرب باشند بیشتر استفاده گردد. از جانب دیگر کوشش شود بعد از استحمام و خشک نمودن جلد کریم مرطوب کننده استفاده گردد درین صورت کریم مرطوب کننده سبب محصور نمودن رطوبت باقیمانده جلد بعد از استحمام گردیده و جلد بیشتر مرطوب میگردد مرطوب کننده در نواحی مصاب KP باید روز دو تا سه بار استفاده گردد.
در بسیاری حالات متخصصین جلدی دواهای لایه بردار را که سبب جدا شدن حجرات مرده از سطح جلد میگردد توصیه میگردد. اما این دوا مخرش بوده و اگر به مقدار زیاد و یا دفعات بیشتر استفاده گردند میتوانند سبب سرخی و سوزش و پوسته ریزی جلد گردند. ازین جهت لازم است به مقدار کم و دفعات ناظم مطابق به توصیه داکتر معالج تان استفاده کنید.
تداوی خانگی که شما میتوانید انجام دهید عبارت از استفاه از لیف و یا کیسه است که هفته یک تا دوبار صورت میگیرد و سبب برداشتن حجرات مرده جلد میگردد چیزی که بعد از شستن با لیف و یا کیسه لازم است، استفاده از کریم های مرطوب کننده است که بزودی بعد از خشک نمودن جلد باید استفاده گردد. در غیر آن خشکی جلد و بخار های KP بیشتر میگردد.
استفاده از ماسک ساخته شده از عسل و مسکه هم میتواند در کنترول KP موثر باشد این دو ماده به اندازه های مساوی باهم مخلوط شده و به جلد تطبیق میگردند که بعد از ۲۰ دقیقه دوباره شسته شده و کریم مرطوب کننده استفاده میگردد.
مسکه موجود درین ماسک جلد را چرب نموده و عسل به سبب نصب آب به جلد و افزایش رطوبت جلد میگردد. همچنان عسل بشکل ماسک لایه بردار سبب جدا شدن حجرات مرده جلد میگردد. این ماسک باید هفته یکبار استفاده گردد.
در حالات پیشرفته که با تداوی های فوق KP کنترول نشد معمولآ میتوان از لیزر، میکرودرمابریشن و کشیدن بخار ها با کومیدون اکستراکتور استفاده نمود نتیجه این تداوی ها بسیار خوب بوده ولی نیاز است تا ۳ الی ۶ بار صورت گرفته ولی مراقبت های بعدی نیاز است تا از ایجاد دوباره آن جلوگیری بعمل آید.

داکتر محمد عارف عابد

داکتر محمد عارف عابد متخصص جلدی زیبایی دیپلوم تخصص جلدی در انستیتوت جلدی ( تایلند ) عضو انجمن متخصصین جلدی زیبایی هندوستان

No comments yet.

Add a comment