" />

زیبایی یک رویا نیست اگر مشکلات جلدی زیبایی دارید با ما به تماس شوید!

قبل از ظهر: شفاخانه جلدی زیبایی آروین، دهبوری کابل , 0768005356

بعد از ظهر: دواخانه فاضل عصری مقابل مبارک سنتر کوته سنگی کابل افغانستان , 0766005356

اسد ۲۶

راههای کنترول سبوسک سر

Share Button

سبوسک سر چیست؟ سبوسک سر کتله از حجرات جلد میباشد که در پوست سر و در بین مو ها تجمع نموده و قابل دید میباشد و میتواند بالای شانه ها و بالشت شما قابل دید باشد. سبوسک سر میتواند سبب خارش گردد. بعضی ها فکر میکنند که سبوسک سر شاید از سبب نظافت خراب ایجاد گردد، در حالیکه این عقیده نادرست بود و علت سبوسک سر نظافت خراب نبوده و عوامل متعدد در ایجاد آن دخیل بوده و حتی شستن زیاد سر میتواند سبب تشدید سبوسک سر گردد. بهترین راه کنترول سبوسک سر استفاده از شامپو های ضد سبوسک و یا Anti dandruff میباشد.

این شامپو ها دارای مواد میباشند از رشد فنگس های بوجود آورنده سبوسک جلوگیری نموده و سبب جدا شدن و از بین رفتن سبوسک سر در وقت شامپو زدن میگردند. که داری zincpyrithion , salicylic acid , ketocomazole , tar … میباشد. رعایت نکات زیر هنگام استفاده از شامپو های ضد شوره میتواند در کنترول خارش و سبوسک سر تان مفید باشد.

۱. به هدایت مندرج در بوتل شامپو توجه و به آن عمل کنید.

۲. بعضی شامپو باید پنج دقیقه در پوست سر گذاشته شده و بعضی هم بزودی بعد از شامپو زدن باید شسته شود.

۳. بصورت عموم هر قدر سبوسک کمتر شد باید مدت تماس شامپو به مو های تان کمتر گردد.

۴. اگر یک شامپوی ضد سبوسک سر نتوانست سبوسک سر تانرا کنترول کند از شامپوی دیگر استفاده کنید.

۵. استفاده از شامپوی ضد سبوسک باید هفته سه بار برای کسانی که مو های چرب دارند و یکبار برای کسانی که مو های خشک دارند صورت گیرد اگر نیاز بود بیشتر از شامپو استفاده کنید دفعات بیشتر را از شامپوی عادی استفاده کنید.

۶. اگر مو های شما خشک و سبوسک سر تان سفیدرنگ و آرد مانند است دو ساعت قبل از شامپو زدن مو های تانرا با روغن زیتون چرب کنید.

۷. اگر مو های شما چرب است از چرب نمودن مو ها خود داری کنید چون میتواند سبب تشدید سبوسک سر گردد.

۸. اگر سبوسک سر شما با شامپو های ذکر شده کنترول نشد و یا سبوسک سر با خارش سر همراه باشد شاید شما مصاب Seborrheic Dermatitis, psoriasis و یا حساسیت با رنگ مو داشته باشید و بهتر استدعا یک متخصص جلدی مشوره کنید.

۹. براند های مهم شامپوی ضد سبوسک سر Shampoo Scalp، zincpyrithion، Novophane K میباشد.

داکتر محمد عارف عابد

داکتر محمد عارف عابد متخصص جلدی زیبایی دیپلوم تخصص جلدی در انستیتوت جلدی ( تایلند ) عضو انجمن متخصصین جلدی زیبایی هندوستان

No comments yet.

Add a comment