" />

زیبایی یک رویا نیست اگر مشکلات جلدی زیبایی دارید با ما به تماس شوید!

از ساعت ۹ صبح الی ۶ عصر بعد از ظهر: شفاخانه جلدی زیبایی آروین، دهبوری کابل , 0786005356

قوس ۱۷

شدت جوانی دانه در ایام امتحانات

Share Button

اکثر جوانان از شدید شدن جوانی دانه در هنگام امتحان شاکی میباشند. عوامل مختلف در شدت جوانی دانه در هنگام امتحانات رول داشته و سبب میگردد تا جوانی دانه شدت کسب نماید. این عوامل کدامها اند؟
✔ تشویش امتحان و اضطراب
✔ در هنگام تشویش تمایل به کندن دانه ها و کندن ناخود آگاه دانه ها بیشتر میگردد.
✔ تغیر در مدت خواب
✔ تغیر در کیفیت خواب
✔ عدم رسیدگی منظم به جلد و مراقبت جلد
✔ تغیر در نظم و مقدار اخذ غذا
مهمترین عامل در تشدید جوانی دانه در هنگام امتحانات تشویش و ضطراب است که در هنگام امتحانات ایجاد میگردد و چون تشویش سبب تغیرات هورمونی بالخصوص  بلند رفتن سویه گلوکوکوریتکویید ها گردیده و اینها میتوانند سبب فعالیت بیشتر غدوات چربی گردیده و سبب تشدید و یا ایجاد جوانی دانه گردند.
اما چه کنیم تا از شدت جوانی دانه در هنگام امتحانات در امان باشیم؟
۱. خواب کافی داشته باشید کم خوابی بر علاوه اینکه سبب تشدید جوانی دانه میگردد ظرفیت یادگیری شما را پایین میاورد و سبب میشود تا شما با وجود درس خواندن زیاد بهره کمتر از آن ببرید.
۲. به غذای تان توجه داشته باشید و غذای سالم صرف کنید.
۳. به جلد تان رسیدگی کنید. دواهای که قبلا برای جوانی دانه شما توصیه شده بصورت منظم استفاده کنید و اگر وقت معاینه تان با دکتر تان رسیده به داکتر تان مراجعه کنید و یا هم باها به تماس شده و طالب هدایت شوید.
۴ . با شیوه های توکل به خدا، توسط نماز  دعا و مدیتیشن اضطراب و تشویش تانرا کم کنید چون تشویش و اضطراب میتواند ظرفیت یادگیری تانرا کاهش میدهد.

image

داکتر محمد عارف عابد

داکتر محمد عارف عابد متخصص جلدی زیبایی دیپلوم تخصص جلدی در انستیتوت جلدی ( تایلند ) عضو انجمن متخصصین جلدی زیبایی هندوستان

No comments yet.

Add a comment