" />

زیبایی یک رویا نیست اگر مشکلات جلدی زیبایی دارید با ما به تماس شوید!

از ساعت ۹ صبح الی ۶ عصر بعد از ظهر: شفاخانه جلدی زیبایی آروین، دهبوری کابل , 0786005356

جوزا ۱۲

لکه های مگسگ روی

Share Button
کنجتک یا مگسگ ( نسکک)

یک اصطلاح عام است که عبارت از بوجود آمدن لکه ها کوچک متعدد در روی , دست ها و دیگر نواحی میباشد اما از نظر متخصصین جلدی و سبب بوجود امدن به دوگونه میباشد:

۱. افلید یا فرکل:

لکه های کوچک و نصواری یا قهوه یی رنگ میباشد که نزد اطفالی که دارای جلد سفید رنگ موهای خرمایی, و چشمان آبی میباشند بوجود مییاید مرض عموما در سنین طفولیت آغاز گردیده و به مرور زمان پیشرفت مینماید علت بوجود آمدن چنین لکه افزایش فعالیت حجرات رنگساز جلد حین مواجه شدن به مدت نسبتآ طولانی به شعاع آفتاب میباشد این لکه ها در فصل های بهار و تابستان تیره تر گردیده و در فصل زمستان کمرنگ تر میگردند.
این لکه بیشتر در صورت یا روی و معمولآ بیشتر روی بینی، گونه ها وسایر نواحی جلد بیشتر بوجود میاید اما میتواند در دستها گردن و سایر نواحی جلد که به شعاع آفتاب معروض میگردند نیز بوجود آید.
در بوجود آمدن لکه های مگسک روی عوامل ذیل میتوانند دخیل باشند:
۱. ارثیت: بی تردید در بوجو آمدن مگسک روی عوامل ارثی ذیدخل بوده روشن بوده جلد، چشمان سبز و آبی و موهای خرمایی شخص را مستعد به مصاب شدن به مگسک روی میسازد.
۲. شعاع آفتاب: مواجه شدن به شعاع آفتاب در اشخاص مستعد سبب ایجاد لکه ها گردیده و هردو شعاع ماورای بنفش  A  و B در پیشرفت مرض رول دارند.
۳. نیوروفیبروماتوزیس: یک مرض ارثی میباشد که اکثرا در آن لکه های مگسک در نواحی ابطی یا زیر بغل دیده میشود. 
3. Xeroderma pigmentosum: یک مرض جلدی نادر میباشد که درین مرض نیز مگسک بوجود آمده و همراه با عدم تحمل شدید شعاع آفتاب بوده و نزد کسانی که موهای سیاه دارند موجودیت مگسک شاید دلیل به مصابیت شخص باین مرض باشد.
جهت تداوی این لکه ها خوداری از مواجه شدن به شعاع آفتاب و استعمال کریمهای ضد آفتاب حتمی میباشد. استعمال کریمهای روشن کننده و محافظت جلد از معروض شدن به شعاع آفتاب در واقعات خفیف میتوانند سبب بهبود این حالت گردند اما در واقعات شدید ایجاب تداوی را بالیزر مینماید که در سه الی چهار جلسه تداوی با محافظت جلد از شعاع آفتاب لکه های مگسک تا حدود زیادی ازبین میروند.
لایه برداری طریقه دیگریست که جهت درمان لکه های مگسک روی استفاده میگردد اما نتایج تداوی کمتر از لیزر درمانی خواهد بود.

لنتیگو lentigo 
لنتیگو بدونوع است 
لنتیگو ساده: در مرض لنتیگو نیز لکه های کوچک به اندازه ۲ الی ۱۵ ملیمتر بوجود مییاید که میتواند وجه یا روی د ست ها و سایر نوحی بدن را مصاب سازد فرق ان با فرکل اینست که بوجود آمدن آن به معروض شدن به شعاع آفتاب ارتباط نداشته و و در نواحی پوشیده و برهنه جلد بوجود مییاید لکه های لنتیگو تیره تر از افلید بوده و برنگ نصواری تا سیاه فرق میکند.و لی بیشتر در صورت بوجود مییاید اما میتواند بشکل موضعی در یک قسمت بدن بوجود آید یا بشکل عمومی تما م جلد را مصاب سازد. علت مرض افزایش تعداد حجرات رنگساز جلد میباشد. این لکه ها با امراض سیستم داخلی توام نبوده در زمان تولد موجود بوده یا هم بعد از تولد و یا در طفولیت بوجود میایند.
تداوی این لکه ایجاب خوداری از موجه شدن به شعاع آفتاب تطبیق کریمهای روشن کننده و درواقعات خاص استفاده از لیزر و لایه برداری را مینماید

لنتیگو خورشیدی : که بنام لنتیگوی سنی نیز یاد میشود و در نواحی معروض شده به شعاع آفتاب بوجود مییاید بیشتر در روی و دستها دیده شده و فرق آن با لنتیگوی ساده اینست که اندازه لکه های بزرگتر بوده و از ۵ ملیمتر الی ۲ سانتیمتر میرسد و در اشخاص که دارای جلد تیره تر باشند دیده میشود به دونوع است:

· لنتیگوی خورشیدی جوانی : که در سنین پایینتر اغاز میگردد و حتی در آسترالیا به سبب آسیب طبقه اوزون مرض در سن ۱۲ سالگی آغاز میگردد.

· لنیگو خورشیدی پیری( Geriateric ) که در سنین پیشرفته بمیان مییاید.

لنتیگو همراه با سندروم های دیگر : که بسیار نادر بوده و در اینجا قابل ذکر نمیباشد.

داکتر محمد عارف عابد

داکتر محمد عارف عابد متخصص جلدی زیبایی دیپلوم تخصص جلدی در انستیتوت جلدی ( تایلند ) عضو انجمن متخصصین جلدی زیبایی هندوستان

Comments (۲)

Add a comment
  1. ۱۳۹۸-۰۴-۱۳
    میشه در موریدتداویس لکه های مگسک برایم معلومات بدیهین پاسخ دادن
    • ۱۳۹۸-۰۴-۱۳
      برای تداوی لکه های ماسک تداوی دوایی و لیزر درمانی استفاده میگردد و بهترین نایل تداوی با استفاده از لیزر بوجود می آید جهت معلومات بیشتر یکبار به شفاخانه جلدی آروین آدرس: چهار راهی دهبوری کابل تشریف بیاورید. پاسخ دادن

Add a comment