" />

زیبایی یک رویا نیست اگر مشکلات جلدی زیبایی دارید با ما به تماس شوید!

:

بعد از ظهر: دواخانه فاضل عصری مقابل مبارک سنتر کوته سنگی کابل افغانستان , 0766005356

حوت ۲

مو های اضافی

هیرشوتیسم یا موهای اضافی عبارت است از رشد بیش از حد مو های ضخیم و پر رنگ در نواحی که در آن رشد مو در خانم ها معمولا بسیار ناچیز است و یا موجود نمیباشد تعریف شده است. چنین رشد موهای بدن معمولا در نواحی که رشد مو وابسته به هورمونها میباشد صورت میگیرد مانند […]