" />

زیبایی یک رویا نیست اگر مشکلات جلدی زیبایی دارید با ما به تماس شوید!

از ساعت ۹ صبح الی ۶ عصر بعد از ظهر: شفاخانه جلدی زیبایی آروین، دهبوری کابل , 0786005356

اسد ۳

فرق بین بخار های جوانی دانه و سرخی و سوزش روی

Share Button

بخار های که در روی بوجود می آیند متفاوت باشند اما بخار هایی که بیشتر در روی دیده میشوند عبارت اند از ؛ جوانی دانه و سرخی و سوزش روی می باشد.
هر دوی این تکلیف اکثراً در روی دیده شده و مشکلاتی را از نظر زیبایی ایجاد می نمایند اما فرق بین این دو عبارتند از:
بخارهای جوانی
‏بخار های جوانی دانه تغییراتی که در جلد دیده می شوند شامل تغییرات زیر هستند:
‏۱. بخار های سر سیاه، بخار های سر سفید بخار، های سرخ رنگ و بخار های پر چرک.
‏۲. چرب بودن زیاد جلد.
‏۳. باز بودن منافذ باز جلد.
۴. داغ یا اسکار های بخار جوانی دانه
‏۵. بخار های جوانی دانه بدون درد سوزش خارش میباشد.
معلومات بیشتر:

‎‫جوانی دانه‬‎: https://www.youtube.com/playlist?list=PLZfjHDzSgSAsaRo-dgc90YPc4JIzrDf99
‏سرخی سوزش روی
‏در سرخی و سوزش روی تغییرات زیر در جلد بوجود می آیند:
‏۱. بخار های سرخ رنگ اما دانه های سر سیاه و سر سفید دید نمی شوند.
‏۲. سرخی و سوزش قسمت مرکزی روی شامل بینی و گونه ها.
‏۳. موجودیت مویرگ ها.
‏۴. باز بودن منافذ جلد.
‏۵. خشک بودن پوستک دادن جلد
‏۶. حساس بودن جلد با سوزش خارش و گرم آمدن روی هنگام مواجه شدن به شعاع آفتاب هوای گرم هیجانات استرس و خوردن غذا های داغ.
‏۷. سرخی و سوزش چشم
معلومات بیشتر:

داکتر محمد عارف عابد

داکتر محمد عارف عابد متخصص جلدی زیبایی دیپلوم تخصص جلدی در انستیتوت جلدی ( تایلند ) عضو انجمن متخصصین جلدی زیبایی هندوستان

No comments yet.

Add a comment