" />

زیبایی یک رویا نیست اگر مشکلات جلدی زیبایی دارید با ما به تماس شوید!

از ساعت ۹ صبح الی ۶ عصر بعد از ظهر: شفاخانه جلدی زیبایی آروین، دهبوری کابل , 0786005356

حمل ۶

خارش و سبوسک سر

Share Button

خارش و سبوسک سر

خارش سر یک از مشکلات جلدی، جلد سر میباشد که از لحاظ جسمی و روحی ناراحت کننده میباشد. خارش سر بنابر عوامل مختلفی ایجاد میگردد که عمده ترین آنها قرار زیر است.
۱. تشویش ها و ناراحتی های روانی
۲. سبوسک شدید سر
۳. حساسیت های جلدی پوست سر مخصوصا به رنگ مو کوبا با ژل مو، روغن مو، تافت و غیره چیز هایی که به مو ها و پوست سر استفاده میگردد.
۴. امراض جلدی پوست سر مانند سوریازس، سیبوریک درمتیت، لیکن پلانوس…
۵. مصاب شدن به شبش سر
۷. کمخونی های، مشکلات غده تایراید و مشکلات کلیوی و کبدی
۸. عدم شستشوی منظم مو ها و یا استفاده از شامپو های نامناسب و یا شستن بیش از حد مو ها
برای کنترول خارش سر چه باید کرد؟
۱. بصورت منظم موی های تانرا بشویید حد اقل دو تا سه بار در هفته مو های تانرا با شامپو بشویید. شستن بیش از حد مو ها هم سبب خشکی پوست سر و خارش ام میگردد.
۲. از شامپوی استفاده کنید که مطابق موی تان باشد.
۳. اگر خارش سر تان بعد از استفاده از رنگ مو بوجود آمدن هیچگاه بدون مشوره با داکتر جلدی از رنگ مو استفاده نکنید.
۴. تشویش نکنید و کوشش نکنید سر تانرا زیاد بخارید چون هر قدر بخارید سبب تخریش جلد گردیده و خارش را بیشتر میکند.
۵. اگر شما و سایر اعضای خانواده تان مصاب شبش سر هستید از شامپو های ضد شبش Permethrin shampoo که در بسیاری دواخانه ها موجود است استفاده کنید.
۶. اگر مصاب سبوسک سر هستید از شامپو ضد سبوسک سر استفاده کنید. مانند شامپوی Topket
۷. از مواد که برای استیل نمودن مو ها استفاده می کنید استفاده ننموده و یا اینکه آنرا تغیر دهید.
۸. اگر خارش سر باز هم ادامه داشت با متخصص جلدی مشوره کنید.

داکتر محمد عارف عابد

داکتر محمد عارف عابد متخصص جلدی زیبایی دیپلوم تخصص جلدی در انستیتوت جلدی ( تایلند ) عضو انجمن متخصصین جلدی زیبایی هندوستان

No comments yet.

Add a comment