" />

زیبایی یک رویا نیست اگر مشکلات جلدی زیبایی دارید با ما به تماس شوید!

از ساعت ۹ صبح الی ۶ عصر بعد از ظهر: شفاخانه جلدی زیبایی آروین، دهبوری کابل , 0786005356

سنبله ۳

بیو فیلر (فیلری که از خون خود تان تهیه میشود)

Share Button

یکی از تداوی جدیدی که برای زیبایی و جوانسازی درین اواخر با موثرترین بالا مورد استفاده قرار گرفته است پلازما بیو فیلر است.
‏پلازما بیو فیلر در حقیقت شکل پروسس شده پی آر پی است که با استفاده هم از ماشین قسمت پلازمای فقیر از صفحات دمویه توسط یک آله بخصوص که قدرت تبدیل پلازمای خون را به ژل سخت که مشابه درمل فیلر یا پرکننده جلدی است تهیه مینماید.
‏برتری این میتود نسبت به پی آر پی اینست که بر علاوه اینکه سبب جوانسازی جلد با آزاد شدن فاکتور های رشد میگردد سبب افزایش حجم جلد در نواحی مورد نیاز میباشد. همچنان پی آر پی که برای جوانسازی خطوط ظریف روی اهمیت دارد برعکس پلازما بیو فیلر میتواند چملکی های عمیق را مانند خط خنده، خطوط اطراف چشم و خطوط پیشانی به راحتی و موثریت بالا تداوی نماید.

بهتری این تداوی نسبت به فیلر های مصنوعی یا هیدروپونیک اسید اینست که از خون خود تان تهیه شده و هیچ نوع واکنش نسبت به آن وجود ندارد.

این تداوی صرع در شفاخانه جلدی آروین صورت میگیرد.

‏با چهار بار تداوی باین میتود خطوط جلدی بین ۵۰ تا ۹۰ فیصد( ارتباط به عمق خطوط دارد) تداوی گردیده و خوشبختانه بر علاوه اینکه این تداوی دارایی موثرترین بیشتر نسبت به سایر تداوی بوده دارای دوام بیشتر نیز میباشد و بین ۱.۵ تا دو سال دوام میابد.
‏درین طریقه خون خودتان گرفته شده بعد از جدا سازی پی آر پی قسما پی پی پی یا باقیمانده پلازما توسط یک ماشین مخصوص به ژل سخت تبدیل گردیده و در نواحی که نیاز است تزریق میگردد.
‏این تداوی سه تا چهار باز ماه یکبار صورت میگیرد

داکتر محمد عارف عابد

داکتر محمد عارف عابد متخصص جلدی زیبایی دیپلوم تخصص جلدی در انستیتوت جلدی ( تایلند ) عضو انجمن متخصصین جلدی زیبایی هندوستان

No comments yet.

Add a comment