" />

زیبایی یک رویا نیست اگر مشکلات جلدی زیبایی دارید با ما به تماس شوید!

از ساعت ۹ صبح الی ۶ عصر بعد از ظهر: شفاخانه جلدی زیبایی آروین، دهبوری کابل , 0786005356

حمل ۲۷

استفاده از فراکشنال آر اف برای جوانسازی جلد و داغ جوانی دانه

Share Button

یکی از درمانهای موثر و جدیدی نتایج فواد العاده خوب دارد فراکشنال آر اف است.
درین تداوی از ماشینی استفاه میشود که سوزنهای بسیار باریک و کوتاه را به جلد داخل نموده و همزمان امواج Radio frequency را آزارد میسازد.
امواج رادیو فریکونسی سبب تحریک و فعال شدن حجرات کولاژنساز گردیده و کولاژن تولید شده سبب میگردد تا جلد جوانتر گردد، داغ های جوانی از بین برود و مسامات جلد کوچکتر گردند.

تداوی چملکی روی

افزایش سن سبب میگردد به مرور زمان رشته های کولاژن و الاستین در جلد کاهش یافته و سبب ایجاد چملکی روی، افتادگی جلد و از دست دادن شادابیت جلد میگردد.
فراکشنال آر اف با تحریک تولید کلاژن این نقصان را ازبین برده وسیب کاهش چملکی های عمیق و از بین بردن چملکی های عمیق میگردد.

تداوی داغ جوانی دانه

بخار جوانی دانه نیز سبب تخریب جلد و انساج زیر جلدی میگردد سطح جلد دوباره التیام یافته و متاسفانه اسناد تحت الجلدی کمتر التیام میابند که در نتیجه داغ های فرورفته ایجاد مینماید. فراکشنال آر اف با تحریک کولاژن سازی میتواند این عارضه را بخوبی از بین ببرد.

تداوی پارگی های جلدی

استریا یا Stretch marks پارگی های زیر جلدی است که در نتیجه افزایش وزن، ورزش ثقیل، حاملگی و استفاده از دوای استروییدی به مدت طولانی در بطن، رانها، پستانها و حتی صدر و بازو ها ایجاد میگردد. اینها در نتیجه معروض شدن جلد به کشش و پارگی عناصر زیر جلدی ایجاد میگردد.
فراکشنال آر اف با تحریک تولید کولاژن میتواند این عارضه را بخوبی از بین ببرد.

باز شدن مسامات جلد

در اثر افزایش سن و نزد اشخاصی با جلد چرب منافذ جلد باز میگردد و جلد روی حالت پوست نارنج را بخود میگیرد که فراکشنال آر اف موثر ترین طریقه تداوی این عارضه میباشد.
#شفاخانه_جلدی_آروین
#مرکز_تخصصی_تداوی_و_مراقبت_جلد
#چهار_راهی_دهبوری_کابل

داکتر محمد عارف عابد

داکتر محمد عارف عابد متخصص جلدی زیبایی دیپلوم تخصص جلدی در انستیتوت جلدی ( تایلند ) عضو انجمن متخصصین جلدی زیبایی هندوستان

No comments yet.

Add a comment